EMH Stall Hygiene

  • Info
Preparat do stajni

Efektywne drobnoustroje pomagają zlikwidować negatywne mikroby i pozytywnie zmienić środowisko w stajni.

Niepożądane zapachy i amoniak są aktywnie zwalczane, liczba much zostaje wyraźnie zmniejszona, a czyszczenie trudnych do usunięcia plam i brudu na ścianach, żłobach czy poidłach staje się łatwiejsze. Dzięki używaniu EMH Stable Cleaner polepsza się ogólne samopoczucie koni, ponieważ powodujące choroby drobnoustroje są likwidowane z ich otoczenia, a płuca z powodu mniejszej ilości gazów i alergenów lepiej funkcjonują - preparat świetnie się więc sprawdza w przypadku koni z COPD. Jest całkowicie naturalny, nieszkodliwy i bezpieczny nawet jeżeli zostanie połknięty. Używany regularnie powoduje szybsze kompostowanie obornika.

Usage

Sposób użycia: Rozpylać na podłodze stajni po usuwaniu obornika - zaleca się stosować przynajmniej raz w tygodniu.

Możliwe zmiany.